Strona używa ciasteczek

Płyty drogowe PDn

Płyty drogowe pełne produkowane przez FD „BOGUCIN” zgodnie z Aprobatą Techniczną IBDiM Nr AT/2011-02-2747 i dokumentacją techniczną projektową przeznaczone są do stosowania w wykonawstwie tymczasowych nawierzchni drogowych, takich jak drogi montażowe na placach budów, dojazdy do wszelkich budowli oraz przejazdy dostępne dla wszelkiego rodzaju pojazdów z ładunkiem. Płyty drogowe na całej swojej dolnej powierzchni opierają się na podłożu sprężystym o module sprężystości w zakresie od 10MPa/m do 40MPa/m. Płyty wykonywane są z betonu klasy C 25/30 (B30), zbrojenie stanowią dwie zgrzewane siatki wzmocnione zbrojeniem dodatkowym obwodowym.

Płyty drogowe PDn
Płyty drogowe PDn
Płyty drogowe PDn
Płyty drogowe PDn
Płyty drogowe PDn
Płyty drogowe PDn